Saturday, 28 February 2015

LYKKEHJERTE - norsk oppskrift

(Find English pattern here )

Jeg har heklet veldig mange hjerter de siste årene, med forskjellig form og størrelse. Det finnes mange fine oppskrifter på nettet, men felles for alle jeg har sett og prøvd er at de fylles med fyllvatt, noe som ofte gjør det vanskelig å få en jevn og fin fasong på hjertet. Det blir fort litt klumpete og skjevt, og henger ikke alltid like fint. 

Etter å ha heklet mengder med påskeegg av isoporegg, tenkte jeg at denne metoden måtte da kunne brukes på hjerter også. 

Jeg kjøpte derfor isoporhjerter av ulike former og størrelser og satte i gang med stort pågangsmot.

Det ble en del prøving og feiling for å få økninger og fellinger rett, slik at maskene satt tett og jevnt rundt hjertet, men når jeg først knakk  koden, er disse hjertene superenkle å få fine ❤️

Formen er jevn og fin, og de henger fint pga. den lette isoporen. Etter å ha fått mange spørsmål på Instagram om mønster på disse hjertene, har jeg nå laget en liten steg-for-steg beskrivelse av hvordan de lages. Denne oppskriften er altså ganske «løs», da du må tilpasse antall omganger og økinger/fellinger  til garnkvalitet og størrelse/form  på isoporhjertet du bruker. Dette er altså  en beskrivelse av fremgangmåten mer enn en nøyaktig oppskrift. Spør gjerne dersom du har problemer med å forstå hva jeg mener! Lykke til!! 

                                        

❤️ Lykkehjerte ❤️

Du trenger:
Hjerte av isopor i ønsket størrelse (fås kjøpt i de fleste hobbybutikker)
Garn i ønsket farge/kvalitet. (Jeg har brukt ulike typer tynt bomullsgarn og heklenål 2,5 mm)
Saks og stoppenål
Maskemarkører

Hjertet jeg bruker her måler ca. 12x12  cm og er kjøpt her:  Panduro.  
De første 4 omgangene er like uansett størrelse på hjertet. Hjertet hekles rundt hele veien, så det er ingen synlige overganger til neste runde.

Forkortelser: 
fm = fastmasker (se instruksjonsvideo her )
hs = halvstaver ( se instruksjonsvideo her )


1. runde: Lag en "magisk sirkel" med 6 fastmasker. Ser hvordan du lager en magisk sirkel her2.runde: sett en maskemarkør i starten av omgangen (eller tråd, som jeg har brukt her siden jeg ikke fant markørene mine i farten...). Hekle 2 hs i hver fm omgangen rundt. Totalt 12 hs. 

3. runde: 2 hs i hver hs omgangen rundt. Totalt 24 hs. 4.runde: Hekle 2 hs i hs ved markøren, videre 1 hs i hver hs 11 ganger. 2 hs i neste hs, og sett en ny markør mellom de to hs. Hekle 1 hs i hver hs 11 ganger, til du kommer til neste markør. 5. runde og videre: 2 hs i hs ved markøren, 1 hs i hver hs til du kommer til neste markør. 2 hs i 1 hs ved markøren. 1 hs i hver hs til neste markør. Fortsett slik oppover til du er ca. 1 cm fra der hjertet begynner å svinge innover igjen. 

Husk å måle på isoporhjertet underveis, for å sjekke om du må øke mer eller mindre for at det skal sitte tett og fint rundt hjertet. På hjertet i dette eksempelet, som er ganske stort og har en bred fasong, økte jeg 1 gang i hver side til og med runde 11. Så økte jeg 3 ganger i hver side hver omgang videre. For å øke tre ganger, heklet jeg 2 hs i hs før markøren, 2 hs i hs ved markøren, og 2 hs i hs etter markøren. 

Denne forklaringen er kanskje være litt forvirrende, men måler du underveis, vil du raskt se om det sitter for stramt eller løst rundt hjertet, og  justere deretter. 

Når du er ca. 1 cm fra der hvor hjertet begynner å runde innover igjen, hekler du 1 hs i hver hs runden rundt.


Herfra må du hekle videre rundt med isoporhjertet i, ellers får du det ikke inni når du begynner å snevre inn i toppen. Det kan være litt uvant med en gang, men det går veldig greit etterhvert. Bare pass på at du ikke hekler for stramt - da blir det vanskelig å hekle med hjertet i...

Neste omgang hekler du sammen 2 eller 3 masker i hver side.

Tips: Ved felling/hekle to masker sammen: stikk nålen inn i kun de ytterste løkkene av maskene, og hekle en hs som vanlig. Da får du en jevn og neste usynlig felling.  Hekler du med hele masken, blir fellingen mer «klumpete» og synlig.

På de minste hjertene strenger du antagelig bare 1-2 fellinger før du er i toppen, på større hjerter krever det noen flere omganger med felling.
Når har kommet til toppen hekler du 1 hs i hver hs frem til midten av hjertet. Hekle så sammen de to sidene med en  fm som du strammer godt for å få fin fasong på hjertet. Hekle videre sammen de to sidene med fm. Når hjertet er lukket på den ene siden, fortsetter du med fm videre rundt hjertet ved å hekle ned mellom to hs i sideøkningen.Tips: For at kanten rundt skal bli jevn og fin, og stramme litt rundt hjertet, synes jeg det er best å stikke nålen gjennom 2 tråder mellom halvstavene. 

Når du kommer til spissen nederst på hjertet, stikker du nålen inn i hullet i bunnen og hekler en fm. Pass på at du på neste maske kommer på raden med sideøkninger, slik at du kan fortsett med fm oppover langs denne. Da får du en jevn og fin markering av hjerteformen. 

På toppen av hjertet hekler du sammen de to åpne sidene med fastmasker, og fester tråden på midten. Bruk er stoppenål til å feste tråden godt, og evt. stramme litt ekstra i midten slik at hjerteformen blir fint markert. Ferdig!!


Hvis du vil kan du nå hekle en liten blomst eller annen pynt til hjertet, feste en tråd til det og henge det opp.  De er likevel aller finest  i all sin enkelhet, synes jeg, hengende på trollhassel eller blomstrende kirsebær/magnolia grener.  Mulighetene er mange!

 Jeg håper du får mye glede av dine Lykkehjerter!  


PS: Lager du dette hjertet hadde det vært veldig hyggelig om du la igjen et spor enten her eller tagger meg på Intagram ❤️


❤️ Live - Laugh -  Love ❤️


LYKKEHJERTE - English pattern(Pattern in Norwegian can be found here)

I have crocheted many hearts in different shapes and sizes thought the years. There are so many wonderful patterns online, but they all have in common that the heart is filled with polyester stuffing, and I find difficult to get a nice and even shape of the heart working with this.

Last year I made heaps of colourful eastereggs using styrofoam eggs, and I figured that this had to be possible for a crocheted heart as well..

I bough styrfoam hearts in different sizes and shapes, and started on my quest for the Perfect Chrochet Heart...

A great bit of trial, error  and frogging later, I was finally happy with the result.
The shape was nice and even, the crochet fit tight and snug around the heart.  Perfect ❤️Over at Intagram, I've had quite a few requests for a pattern for these hearts, so after some hectic afternoons of  chasing the few hours of daylight left after I get home from work, I've finally managed to get decent enough photos of the process, to offer you a patter/tutorial.

Since the number of stiches, rows, increases and decreases will vary accoring to the size and shape of your styrofoam heart, this "pattern" in not absolute. These are only guidelines, and a step-by-step description of how to do it. Please ask me if you find my explanations confusing, and I'll try to explain it better...
   

Good luck!


❤️ Lykkehjerte ❤️

("Happy Heart")


You need: A styrofoam heart in the size and shape of your desire (most craftsuppliers sell these)
Yarn in your desired colour/quality. (I have used different types of thin cotton, and a 2,5mm hook)
Crochet hook, scissors and tapestry needle
Stichmarkers

The styrofoam heart I'm using here,  measures approx. 12 x12 cm, and I bought it here: Panduro

The first 4 rounds are the same regardless of the size of your heart. 
You crochet in the rounds, so there are no visible round changes.Abreviations: 
sc = single crochet  (see instructions here )
hdc /htr = half double crochet  /half treble corchet US/UK ( see instructions here )

I will use US terms in the tutorialRound 1:  Make a  "magic ring" with 6 sc. (See instructions here)
Round 2: place a stichmarker at the beginning of the round (or a thread in a contrast colour, as I do here. I could not find my stichmarkers...) Crochet 2 hdc in every sc around. In total 12 hdcs.

Round 3: 2 hdc in every hdc around.. In total 24 hdcs.

Round 4: Crochet 2 hdc in the hdc by the stichmarker, then 1 hdc in every hdc 11 times. 2 hds in the next hdc, and place a new stichmarker between the 2 hdcs. Crochet 1 hdc in every hdc 1 times, until you reach the next stichmarker. 
Round 5 and further rounds: 2 hdc in hdc by the stichmarker, 1 hdc in every hdc until you get to the next stichmarker. 2 hdc in the hdc by the marker. 1 hdc in every hdc until you reach the next marker.
Continue like this until you are approx 1 cm below the point where the shape starts to curve inwards.

Remember to measure your work around your styrofoam heart several times as you crochet, to check if you need to increase more or less. Your work should fit nice and snug around the heart. Not too loose, not too tight.....The heart in this example is quite big and wide shaped, so I increased once in every side, every round,  until round 11, then I started to increase 3 times in both sides for the following rounds.

Too increase 3 times, I made 2 hdc in the hdc before the marker, 2 hdc in the hdc at the marker, and 2 hdc in the hdc after the marker.
When you reach the point where you are approx 1 cm below where the heart curves inward, crochet 1 hdc in every hdc around. No increases.


From this round and onwards, you have to crochet around the styrofoam heart. A bit fiddly at first, but you'll soon get the hang of it. 


The following round (s): Decrease  2 or 3 stiches on both sides (by the marker), by crocheting 2 hdc together. 

Tip: when crocheting 2 hdc togehter, use only the front loops of the stich, This will make the decrease amost invisible.

On  smaller hearts, you will be probably only need 1-2 rounds with descresing before you're at the top, but on a big heart like this it will take a few rounds to get the shape nice and even. 
When you have reached the top, continue with hdc in every hdc until the middle of the heart. Crochet together the two sides with a sc, pulling it tight to get a nice heart shape. Continue crocheting the two sides together with scs.

When the heart is closed on one side, continue further down the side of the heart with scs between the hdcs in the sideincreases.

Tip: To make this edging nice and tight, I usually make one sc over two threads between the hds. 
(See photo below)

When you reach the pointed end at the bottom of the heart, make sure your sc starts at the row of increases on the next side, and continue with scs up the other side.

When you reach the top again, close the two open sides woth scs, and use a tapestry needle to fasten the thread in the middle. Tighten and adjust the shape until you are happy.
Tah-da!

If you like, you can adorn you heart with some flowers or ribbons. The possibilites are endless :-)

I really love the simplicity of these clean, colourful hearts, thougt, and find them the prettiest hanging from a flowering Cherry or Magnolia branch - in all their simple beauty ❤️

I hope my little LYKKEHJERTE gives you lots of happiness!

PS: If you give these little Happy Hearts a try, I'd love it if you leave a trail here on the blog, or tag me on Intagram.  ❤️

❤️ Live - Laugh -  Love ❤️Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...